עורכי הדין של סין. כל הסינים עורכי דין באינטרנט.


סדנה של הקמת אפוטרופסות הנאמנות ו' - מקווה ובריאות


שירות משפטי של מחוז הראש

זה היה מאורגןבתנאי הסדנה השנייה במסגרת פרויקט 'הגנה משפטית על ההורים אפוטרופוסים של אנשים עם מוגבלות שכלית וסיוע בשמירה על זכויות היסוד של אנשים עם הרוחני מוגבלויות פסיכיאטריות'. אנחנו רוצים להודות לכל מי שהשתתף בסמינר זה. במיוחד תמרה. מר ויטלי.

נשיא איגוד של ארגונים של אנשים עם מוגבלות. פיגור שכלי פירושו סדרה של מדינות (תסמונת דאון.

שפע של מחלות גנטיות אחרות

תופעות של שיתוק מוחין או טראומה מלידה.

וכו'.) יש להם תכונה אחת הראשי: רמה נמוכה של מוקדמת. ב.

פרופסור פלילית אנתרופולוגיה מ טורינו צ זארה. להסביר את מקורם של גאון וסכיזופרניה מאותן סיבות. הוא ניסח את התזה גאון - סוג של טירוף.