עורכי הדין של סין. כל הסינים עורכי דין באינטרנט.


מי יכול לתת סיכום קצר של סין הירושה של חוקים


לפני יותר משלושים שנה בנוסף

אם יש צוואה חוקית שנעשתה על ידי הסבא שלךאת הירושה יהיה לטפל בה בהתאם את רצף הוראות אנא שימו לב כי על-פי חוק הירושה של הרפובליקה העממית של סין נחקק בשנת. על פי פרשנות שיפוטית שנעשתה על ידי בית המשפט העליון.

יהיה נעשתה לפני החוק בא לתוקף

אפילו קצת. רק אם התוכן של משפטית.

יכול להיות שמעיד ככל בפועל כוונה של המצווה.

הצוואה יוכר בתור צוואה חוקית לפי חוק הירושה.